Specifika německé medicínské terminologie – „Tapotement“

Tapotement

Na příkladě slova „Tapotement“ si v následujícím příspěvku demonstrujeme specifika německé lékařské terminologie. Ukážeme si, že se někdy i naprosto stejný výraz nemusí nutně používat v českém a německém jazyce ve stejném významu.

Nejprve se podíváme, jak tenhle pojem definuje Velký lékařský slovník:

„tapotement – fr. 1. pův. způsob masáže spočívající v opakovaných rychlých poklepech rukama často jejich malíčkovou hranou na různé části těla 2. v medicíně běžně poklep malíkovou hranou ruky na oblast ledvin, součást fyzikálního vyšetření. Je bolestivý u některých zánětů ledvin fr. tapotement poklep“

Student lékařské fakulty, ale i lékař pracující v České republice si pod pojmem „tapotement“ představí zpravidla jenom poklop oblasti ledvin při tělesném vyšetření.

Jak je tento pojem definován v německém jazyce, se můžeme dočíst například na stránce DocCheck (stránka je známa každému německému medikovi; dá se říct, že jde o německou verzi české stránky WikiSkripta) :

„Als Tapotement bezeichnet man eine Form der Massage, die durch rhythmisches Klopfen und Klatschen mit den Händen erfolgt.“

(Překlad: „Jako tapotement se označuje forma masáže, která se realizuje prostřednictvím rytmického klepání a plácání rukou.“

V německé medicínské terminologii se pojem „tapotement“ tudíž používa jenom pro označení druhu masáže, která se používá v rámci fyzioterapie.

A jak se tedy řekne po německy poklop v oblasti ledvin v rámci vyšetření?
Jednoduše „Nierenperkussion“ (perkuse ledvin), nebo taky „Perkussion des Nierenlagers“ (jako „Nierenlager“ se označuje retroperitoneálně uložený prostor, který obklopuje ledviny).